تبلیغات
کار از راه دور

مزایای کار از راه دور

جمعه 29 آبان 1388 نویسنده: |كار از راه دور؛ افزایش انعطاف در زمان و مكان

اشاره: كار از راه دور، رویكردی مفید و مؤثر برای كاركنان، كارفرمایان و سازمان‌هاست اما اصول، چارچوب، قواعد و سازوكارهای خاص خود را می‌طلبد. این رویكرد می‌تواند پدیدآورنده فرصت‌های شغلی مناسب باشد كه تحقق آن مستلزم تدوین الگوی بومی‌و تهیه چارچوب، ضوابط و رویه‌های مناسب برای استقرار نظام كار از راه دور در ایران است. مقاله حاضر، پس از ارایه تعریف و تاریخچه مختصری از كار از راه دور، مزایا و معایب كار از راه دور از دیدگاه سازمانی، فردی و اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد، سپس انواع كار از راه دور و پیش‌نیازهای ایجاد كار از راه دور را مطرح می‌‌سازد.
كار از راه دور نخستین بار در سال1973 در جریان یك پروژه كنترل آلودگی هوا در ایالت كالیفرنیا در آمریكا مطرح شد. جك‌ام. لینز دانشمند ساخت موشك نخستین كسی بود كه به طور رسمی در مورد كار از راه دور تحقیق كرد. علا‌قه به كار از راه دور در شرایط بحران نفتی سال 1973، ركود اشتغال در بخش تولید، كوچك شدن و مهندسی مجدد سازمان‌ها در دهه 1980 و تفكر جدید درباره الگوهای زندگی و كار بیشتر شد. طی این دوره، قابلیت‌های رایانه‌ای و مخابراتی افزایش یافت و در عین حال هزینه‌های آن پایین آمد و امكان كار از راه دور بیش از پیش فراهم شد.
كار از راه دور با عبارت‌های كار از راه دور، كار با انعطاف مكانی، كار مستقل از مكان و ... مطرح شده است. با وجود تغییراتی كه در قرن حاضر در نوع كار و زندگی افراد و مدیریت نوین در بستر فناوری اطلا‌عات به وجود آمده، كار از راه دور به كمك ICT فرم‌های جدیدی را ممكن ساخته است كه افراد در این نوع كار در مراكزی كار از راه دور می‌كنند و كارفرما از محلی دیگر آنها را كنترل می‌كند. حضور فیزیكی در تمام ساعات كاری ارزش خود را از دست داده و شغل‌های كار از راه دور «نتیجه محور» تلقی می‌شوند و دانش، تفكر، اطلا‌عات، داده و آگاهی جایگزین زور بازو شده است. كار از راه دور یك شغل نیست، بلكه یك روش سازماندهی است كه با استفاده از پردازش اطلا‌عات صورت می‌گیرد و ادغام قلمرو كار، خانه و خانواده است. از دلا‌یل استقبال از كار از راه دور می‌توان كارآیی بالا‌تر، هزینه كمتر، دسترسی و انتقال دانش بدون هیچ مرزی و نوآوری را نام برد. برقراری ارتباط كارآمد همراه با توانایی انتخاب فناوری مناسب در موقعیت كار از راه دور نقش تعیین كننده دارد.
تعاریف

تعریف كار از راه دور:

تعاریف بسیاری از كار از راه دور ارایه شده است كه در زیر به 2 مورد از آنها اشاره می‌شود:
تعریف انجمن بین‌المللی كار از راه دور
كار از راه دور نوعی آرایش كاری است كه در آن فرد به شكل انعطاف‌پذیر از نظر زمان (پاره‌وقت یا تمام‌وقت) و از نظر مكان (در خانه، مراكز راه دور، دفتر شركت یا به شكل سیار) به انجام وظیفه و پاسخ امور محول می‌پردازد.1
كار از راه دور، نوع دیگری از نظام اداری است كه استفاده از فناوری رایانه را جایگزین دفترها و اداره‌های سنتی می‌كند و طیف گسترده و گوناگونی از كاركنان را در برمی‌گیرد.2
با جمع‌بندی تعاریفی كه از كار از راه دور مطرح شد می‌توان كار از راه دور را به صورت زیر تعریف كرد:
كار از راه دور روشی برای سازماندهی كار با انعطاف‌در زمان و مكان انجام كار و با استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلا‌عات است...
تفاوت «كار از راه دور» و «كار در خانه»

 ( Homeworking  &  Teleworking )
 
اداره كار بین‌المللی )ILO: International labour office(، كلمه خانه‌كاران )Homeworkers( را به افرادی اختصاص می‌دهد كه در خانه وظایفی مثل بافندگی یا چسباندن پاكت‌نامه و... را انجام می‌دهند. این خانه‌كاران سنتی )Traditional Homeworkers( گاهی «outworkers» نامیده می‌شوند، به طور عمومی ‌دستمزد پایینی دارند و شغل‌هایی را كه بیمه و قرارداد استخدامی‌ندارند، انجام می‌دهند. برعكس یك كارمند دوركار ممكن است یك مدیر، یك استاد ارشد، یا... باشد كه حقوق بسیار بالا‌یی دارد و كارمندانی با ارزش كه ترجیح می‌دهند گاهی در خانه یا نزدیك به خانه كار ‌كنند.3


مزایای كار از راه دور: مزایای سازمانی (كارفرما) مزایای فردی (كارمند دوركار) مزایای اجتماعی

مزایای سازمانی (برای كارفرما)
حفظ كاركنان خاص. امكان بازگشت امكانات، زیرا: الف - كار منعطف است و زمان آن می‌تواند بیش از ساعات اداری باشد. ب– كارفرما می‌تواند از نیروی متخصص معلول، سالخوردگان با تجربه و... استفاده كند.ج - كارفرما می‌تواند از افراد دور از مركز شهر و ارزان‌تر استفاده كند.
كاهش تحویل وسایل نقلیه اداری، ارایه بلیت‌های فصلی به كاركنان، یارانه‌های غذایی و...

كاهش زمان از دست رفته به علت بیماری كاركنان.
بهره‌وری بیشتر، به علت تبدیل زمان رفت و آمد به زمان كاری، غیبت كمتر كارمندان كار از راه دو انعطاف‌پذیری بیشتر كارمندان و عدم وجود سروصداها، شایعات و صحبت‌های اداری.
كاهش هزینه‌های سربار، به علت صرفه‌جویی در فضا، سیستم گرمایشی و روشنایی، افزایش تولید كلی، كاهش هزینه‌های مربوط به امور اداری (مانند اجاره ساختمان، خرید ملزومات، آب و برق و...) و به تبع آن كاهش هزینه‌های تولید.
بهبودپذیری؛ سازمان‌هایی كه دارای كار از راه دور مؤثر هستند در مقابل اتفاق‌های خارجی همچون سوانح طبیعی، اعتصاب‌ها و... توان برگشت‌پذیری بیشتری دارند. زیرا تمام منابع در یك واحد سازمانی یا فیزیكی جمع نشده است و خیلی زودتر می‌توانند ارایه خدمت را از سر بگیرند.
افزایش خدمت به مشتریان؛ با كمك كار از راه دور می‌توان در خارج از ساعت‌های اداری و بدون دریافت هزینه اضافی، در سریع‌ترین زمان ممكن، خدمات و اطلا‌عات را به مشتریان ارایه داد.

مزایای فردی

كاهش هزینه زندگی
كاهش فشارهای روانی ناشی از برخوردها و تعاملا‌ت اجتماعی 4 ایجاد كار برای معلولا‌ن ایجاد توازن مناسب بین كار و زندگی نگرش منعطف به ساعات كار كاهش زمان تلف شده بیماری و افزایش امنیت فردی افزایش امكان ادامه تحصیل و مطالعه با داشتن امنیت شغلی بیشتر 5
مزایای اجتماعی
كاهش حجم ترافیك كاهش آلودگی ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و ابزاری برای استخدام انعطاف‌پذیری در استخدام كارمند و افزایش آمار استخدامی كاهش قیمت زمین و ساختمان و اجاره محل كاهش مصرف سوخت و كاغذ، توسعه كیفیت زندگی 6
موانع (معایب كار از راه دور)
معایب سازمانی (برای كارفرما) معایب فردی معایب اجتماعی
معایب سازمانی (برای كارفرما)
نبود امنیت اطلا‌عاتی به دلیل عدم امنیت و وجود ضعف در شبكه‌های ارتباطی مشكلا‌ت نصب و نگهداری تجهیزات مناسب در مكان‌ها و موقعیت‌های مختلف و ایجاد ظرفیت برای ارتباطات ضعیف بین كارمندان و كارمندان كار از راه دور. مقاومت مدیران در برابر كار از راه دور به علت ترس از موقعیت خود كه نیروی مازاد به حساب نیایند. مشكلا‌ت نظارت بر كارمند كه چگونه كار می‌كند و ارزیابی عملكرد كاركنان دوركار. نافرمانی در مدیریت جدید و بی‌اعتمادی به كاركنان. نحوه انتخاب و ارزیابی كاركنان به عنوان كارمندان كار از راه دور مشكل به نظر می‌رسد (از نظر شخصیت، مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، وضعیت و محل استقرار دوركاران از نظر دسترسی به امكانات، ادوات ارتباطی و رایانه‌ای.) نبود پشتوانه قانونی مورد نیاز. مشكل دسترسی به كارمند در زمان فوریت كاری.
معایب فردی
كارمندان كار از راه دور ممكن است امكانات مناسب و در دسترس برای انجام كار نداشته باشند (رایانه، ارتباطات اینترنتی و...) كاهش ارتباط اجتماعی: كار در محیطی مجزا از دیگر همكاران و مجموعه و عدم وجود پشتیبانی از آنان، شاید باعث گوشه‌گیری و منزوی شدن كارمند، شود. كاهش ارتباط شغلی: كارمند كار از راه دور باید قادر باشد بدون نظارت، خود را تحریك به كار كند. نبود امنیت و شرایط كاری سخت به واسطه ضعف‌های فناوری: در خانه كارمند كار از راه دور باید فضای لا‌زم برای كامپیوتر و تجهیزات دیگر باشد. نگرانی افراد كار از راه دور از عدم پیشرفت و ارتقای شغلی لزوم دانستن زبان انگلیسی(حداقل در سطح متوسط) 7 و8
كارمند كار از راه دور كه در خانه كاری می‌كند باید توانایی بررسی عیوب تجهیزات، بدون پشتیبانی و حمایت‌های موجود را در اداره، داشته باشد.
معایب اجتماعی
نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، ضرورت توجه به فناوری، به موضوع‌های قانونی، به انتخاب مدیران، كاركنان و به آموزش. آماده نبودن سازمان برای انجام تغییرات فرهنگی در سازمان. هزینه‌های مالی اضافی برای تهیه تجهیزات كار از راه دور (مانند رایانه و...) مشكل امنیت اطلا‌عات. نبود مقبولیت اجتماعی پدیده كار از راه دور و عدم احساس نیاز به تغییر در شیوه‌های سنتی متعارف 9
انواع كار از راه دور
در این مقاله كار از راه دور از دیدگاه سازمانی بررسی می‌شود زیرا این مورد و تقسیم‌بندی‌های آن برای كاربردهای عملی‌تر، مناسب‌تر است.
انواع كار از راه دور از دیدگاه سازمانی
«الف كارمندان كار از راه دور تمام وقت خانگی - خانه دفتر
:)Home -based Teleworking , Hoffice(
در این نوع كار از راه دور افراد به جای محل كار در محل سكونت وظایف شغلی خود را انجام می‌دهند. بیشترین درصد افراد دوركار به این شیوه كار می‌كنند.
در این نوع كار از راه دور افراد ویژگی‌های كاری زیر را دارا هستند: حداقل یك روز در هفته را به صورت كار از راه دور، كار می‌كنند به هنگام كار از رایانه شخصی و وسایل ارتباطی راه دور استفاده می‌كنند. از نظر حقوق و مزایا هیچ تفاوتی بین آنها و همكارانشان كه در محل كار اصلی حضور دارند، وجود ندارد. برای فعالیت‌هایی مثل مكاتبات، بایگانی، ‌معاملا‌ت بانكی، فعالیت‌های حرفه‌ای و... قابل استفاده است.ب - كار از راه دور سیار - دفتر مجازی )Mobile Teleworking - Virtual office(
این افراد به طور معمول مكان ثابتی ندارند و در خارج از محل كار و اقامت خود، وظایف شغلی خویش را انجام می‌دهند و ویژگی‌های زیر را دارند: كمتر از 10 ساعت در هفته دور از محل اصلی كار خویش، مثل مسافرت‌های تجاری، مأموریت و... فعالیت می‌كنند. به هنگام كار از اتصالا‌ت كامپیوتری online استفاده می‌كنند. برای كاركنانی كه كارشان مستلزم فعالیت‌های مسافرتی است و مكان كاری آنها هر جایی است كه ماهیت كار اقتضا كند، مثل فروشندگان، مهندسان خدماتی و بعضی از مدیران اجرایی.
ج - كارمندان خانگی - كارمندان كار از راه دور خودكارفرما (خویش‌فرما:)Self employed in SOHO( )
این افراد محل كارشان، محل سكونتشان بوده و ویژگی‌های كاری آنان به شرح زیر است: پیش‌نیازهای ایجاد كار از راه دوراین افراد خویش‌فرما هستند و برای خود كار می‌كنند و خدمات و سفارش‌ها را به دیگران ارایه می‌دهند. این افراد با مشاغلی هستند كه محل كار ثابتی دارند و محل اقامتشان محل كارشان است. از ICT برای برقراری ارتباط با مشتریان و همكاران استفاده می‌كنند.
د دوركاران پاره‌وقت :)Supplementary Teleworkers - Part-time Home-based Teleworking( 10
این افراد همانند كارمندان كار از راه دور خانگی هستند اما كمتر از یك روز در هفته به صورت كار از راه دور در خانه و... كار می‌كنند. در واقع در حالت معمول باید در محل كار حاضر شوند اما بعضی موارد مثلا‌ً مسافرت و... می‌توانند كار از راه دور كنند.
هـ - دور‌مركزها :)Telecomtres(
ایجاد یك دفتر محلی كاملا‌ً مجهز در حوالی منازل كاركنان كه ایشان می‌توانند با رزرو این دفتر در ساعات و روزهای مورد نیاز در آنجا كار كنند. برای افرادی كه مایل به كار در خانه نیستند ولی كار از راه دور را ترجیح می‌دهند، مناسب است.
و دوركلبه‌ها :)Telecottages(
دوركلبه‌ها به منظور ایجاد جوامع محلی با امكان دستیابی به مهارت‌های توسعه، فناوری اطلا‌عات و ارتباطات اجرایی بالا‌ و اجتماعی شدن هستند كه شاید با كار از راه دور در خانه از دست برود. گاهی دوركلبه‌ها برای ارایه دوره‌های آموزشی به خصوص در كاربرد ICT به كار می‌‌رود.
ی - جابه‌جــــــایی شغلی - اداره اقماری :Functional Relocation )Intra- firm Teleworking(
در این مورد، فعالیت شغلی كه در محلی نزدیك به مشتری بوده است، در مكانی دور از مشتری تمركز می‌یابد. مثال‌‌های آن شامل دو مورد:
:Front office فعالیت‌های فروش كه در خیابان مشخص انجام می‌شد، دیگر از طریق شبكه رایانه‌ای و تلفن صورت می‌گیرد.
:Back office كار خدماتی و نگهداری كه در گذشته از طریق سایت صورت می‌گرفت، هم اكنون در هر جایی در جهان با دسترسی از راه دور به سیستم‌ها ممكن می‌شود.
كار از راه دور سازمانی، خود نیز دسته‌بندی‌های مختلفی دارد كه البته این دسته‌بندی‌ها تناقضی با یكدیگر ندارند بلكه دیدگاه‌های مختلفی را در نظر گرفته‌اند. 11
شكل اول نشان می‌دهد كه چگونه كار از راه دور از نوع كار از راه دور تلفنی به انواع مختلف تكامل یافته است.
شكل 2 نشان می‌دهد كه چگونه كاربرد فناوری می‌تواند تغییر كند. از حالت فقط كاربرد گاهی كار از راه دور (به ندرت) به سمت نقطه‌ای كه ICT به عنوان پایه‌ای همیشگی در كار از راه دور بهنگام )online( به كار برده می‌شود.
شكل 3، زمانی كه صرف كار از راه دور می‌شود را مدنظر قرار می‌دهد كه در حالت كار از راه دور به ندرت، كار از راه دور نیمه‌وقت و كار از راه دور تمام‌وقت مشخص شده است.
اجرای كار از راه دور نیازمند فراهم كردن بستری مناسب برای اجرا بوده و اجرای آن به توسعه زیرساخت فناوری اطلا‌عات وابسته است. این مفهوم با بیان عناصر تشكیل دهنده زیرساخت مورد نظر تعریف می‌شود. با توجه به تعریف فناوری اطلا‌عات برخی از صاحب‌نظران، عناصر زیرساخت فناوری اطلا‌عات را شامل آموزش اطلا‌ع‌رسانی، سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه و ارتباطات راه دور برشمرده‌اند، ولی فناوری اطلا‌عات به زیرساخت مناسبی نیز نیاز دارد كه از هر جنبه، از جمله جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی، متوازن باشد. بنابراین می‌توان گفت عوامل زیرساختی متفاوتی نظیر عوامل فنی، مدیریتی، پرسنلی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دولتی بهره‌گیری از فناوری اطلا‌عات در اشتغال را تحت تأثیر قرار خواهند داد. میزان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز به میزان توافق بین این متغیرهای مرتبط بستگی دارد. هر كدام از این عوامل، ویژگی‌های خاص خود را دارند اما به طور اساسی حلقه‌های به هم پیوسته یك زنجیر هستند و بستر را برای طراحی، نگهداری و بهره‌گیری موفقیت‌آمیز از فناوری اطلا‌عات هموار می‌كنند. عوامل زیر را در ایجاد و راه‌اندازی مشاغل كار از راه دور می‌توان برشمرد: 1 – نیروی انسانی دوركار 2 شبكه ارتباطی 3 ارتباطات راه دور 4 سخت‌افزارهای پشتیبانی 5 نرم‌افزار پشتیبانی 6 امنیت اطلا‌عات12
اجرای كار از راه دور نیازمند فراهم كردن بستری مناسب برای اجرا بوده و اجرای آن به توسعه زیرساخت فناوری اطلا‌عات وابسته است. این مفهوم با بیان عناصر تشكیل دهنده زیرساخت مورد نظر تعریف می‌شود. با توجه به تعریف فناوری اطلا‌عات برخی از صاحب‌نظران، عناصر زیرساخت فناوری اطلا‌عات را شامل آموزش اطلا‌ع‌رسانی، سخت‌افزار و نرم‌افزار رایانه و ارتباطات راه دور برشمرده‌اند، ولی فناوری اطلا‌عات به زیرساخت مناسبی نیز نیاز دارد كه از هر جنبه، از جمله جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی، متوازن باشد. بنابراین می‌توان گفت عوامل زیرساختی متفاوتی نظیر عوامل فنی، مدیریتی، پرسنلی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دولتی بهره‌گیری از فناوری اطلا‌عات در اشتغال را تحت تأثیر قرار خواهند داد. میزان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز به میزان توافق بین این متغیرهای مرتبط بستگی دارد. هر كدام از این عوامل، ویژگی‌های خاص خود را دارند اما به طور اساسی حلقه‌های به هم پیوسته یك زنجیر هستند و بستر را برای طراحی، نگهداری و بهره‌گیری موفقیت‌آمیز از فناوری اطلا‌عات هموار می‌كنند. عوامل زیر را در ایجاد و راه‌اندازی مشاغل كار از راه دور می‌توان برشمرد: 1 – نیروی انسانی دوركار 2 شبكه ارتباطی 3 ارتباطات راه دور 4 سخت‌افزارهای پشتیبانی 5 نرم‌افزار پشتیبانی 6 امنیت اطلا‌عات12
فناوری‌های زیر باعث تقویت و سهولت در كار از راه دور می‌شوند: وسایل ارتباطی با پهنای باند زیاد قرارداد اینترنتی همراه با صدا پیام‌های استاندارد شده چندرسانه‌ای بی‌سیم ماهواره شبكه خصوصی مجازی
یك كارمند دوركار به منظور دستیابی به موفقیت می‌تواند توصیه‌های زیر را به كار ببرد: لزوم تهیه برنامه زمانبندی برای كار در خانه لزوم هدف‌گذاری و تعیین مسیر برای هر روز كاری و پایش ا ین اهداف در پایان روز اهمیت به تعیین مهلت نهایی برای تحویل كارها و اتمام پروژه‌ها و دقت در انجام آنان خودداری از توجه بیش از حد به امور شخصی و خانوادگی (مراقبت كودكان، سالخوردگان تعاملا‌ت خانوادگی و رفت‌وآمدهای فامیلی) لزوم گزینش و طراحی مكان جداگانه‌ای در خانه به عنوان محل كار اهمیت حفظ روابط عادی با سرپرستان و مدیران لزوم در دسترس مدیر یا سازمان بودن به وسیله تلفن همراه، پست الكترونیكی، پست صوتی و ...) 13
شغل‌های قابل انجام
از راه دور
شغل‌های مناسب این نوع كار، شغل‌هایی است كه یك فرد اغلب توانایی انجام آن را به تنهایی دارد. اگر چه می‌تواند گروهی نیز انجام گیرد. ویژگی‌های كلی آن می‌تواند به شرح زیر باشد: به شكل فردی قابل هدایت و انجام شدن باشد. به كمترین حد از آموزش و تعلیم و نیز بازرسی و نظارت نیاز داشته باشد. وابسته به زمان و مكان خاصی نباشد. بخش عمده آنها ایجاد، تغییر و نشر داده و اطلا‌عات باشد. نیاز به مواجهه (با مشتری و نیز مدیر)، دسترسی فیزیكی به منابع ثابت و به كارگیری اطلا‌عات محرمانه نداشته باشد. نتایج حاصل به سادگی قابل اندازه‌گیری و پیش‌بینی‌باشد (نظیر گزارش‌ها، صورتحساب‌ها و...) 14
نتیجه
كار از راه دور انعطاف بیشتر در زمان و مكان را و امكان حفظ شغل بعد از جابه‌جایی كاركنان را ممكن می‌كند. با كار از راه دور توازن بین خانه و كار راحت‌تر برقرار و امكان كار برای معلولا‌ن و افراد در مناطق دورافتاده فراهم می‌شود. گریز از سیاست‌بازی شغلی، میل به خودمختاری و كاستن از زمان صرف شده برای رفت و آمد از مزایای كار از راه دور است. اما از دیدگاه منفی، انزوا از معایب آن است. انزوای حرفه‌ای را می‌توان با راهبردهایی چون ایجاد شبكه یا حضور در همایش‌ها كاهش داد. دوركاران باید خوددار، سازمان یافته، مبتكر، توانمند در مدیریت زمان و دارای سواد رایانه‌ای باشند و بتوانند با فقدان تماس‌های اجتماعی كنار بیایند و مشكل‌گشای كارآمدی باشند. از طرفی باید امكان حمایت مدیران ارشد، پذیرش نوآوری، شناسایی نیازهای دوركاران، منابع مالی كافی برای شروع و ادامه كار، وجود تجهیزات اطلا‌ع‌رسانی و ذخیره‌سازی وجود داشته باشد.
 

   


کار از راه دور چیست؟

جمعه 29 آبان 1388 نویسنده: |

کار از راه دور چیست؟

سفارش و تحویل کار از طریق اینترنت با هدایت و کنترل متخصصین  که در ایستگاه های کار" telecenter "  مستقر و نقش پل ارتباطی را دارند ، کار از راه دور نامیده می شود.

چه کارهایی از راه دور قابل انجام است؟ هر کاری که بتوان آن را از طریق اینترنت سفارش داد و پس از انجام بتوان آن را از طریق اینترنت یا شبکه های پستی تحویل گرفت ، کار از راه دور می باشد.

برای آشنایی بیشتر چند گونه از این کارها را نام ببرید؟ سفارش نرم افزار- برنامه نویسی - سفارش اتوماسیون اداری - سفارش تحقیقات صنعتی - بازاریابی - سفارش ساخت آگهی های تبلیغاتی - طراحی مدارات الکترونیک - نقشه کشی- طرح های مدیریت شهری - آمار - پروژه های دانشگاهی - پژوهش بهداشت و درمان - جمع آوری اطلاعات برای نشریات- جمع آوری اطلاعات برای رساله های دانشگاهی - جمع آوری اطلاعات در زمینه ی همه ی علوم – جمع آوری اطلاعات برای مدیریت شهری – سفارش آمار گیری – سفارش مقاله برای سخنرانی ها ، همایش ها ، نشریات ، - ترخیص کالا از گمرک – و ...

حسن کار از راه دور برای کار فرما چیست؟ برای استخدام کارکنان نیاز به فضا ( اتاق) ، میز کار ، سیستم کامپیوتر ، سرویس ایاب و ذهاب ، پرداخت بیمه حق کار فرما و غیره است . در سیستم کار از راه دور همه ی این هزینه ها برای کار فرما صرفه جویی می شود و به زبان دیگر قیمت تمام شده کار ارزان تر خواهد بود . کار نیز با دقت و طبق قرارداد انجام می شود که از کیفیت لازم بر خوردار می باشد. صرفه جویی در زمان نیز از فاکتورهای مهم این روش می باشد و تعهد استخدام برای کار فرما نیست.

حسن کار از راه دور برای کارکنان چیست؟ کارکنان کار از راه دور با لباس راحت و در کمال آرامش ، دور از حضور در ترافیک و زمان تلف شده ، در منزل و یا در هر کجای دیگر می توانند کار سفارش شده را انجام دهند. این روش کاری ، زمان حضور پشت میز کار را نا محدود و در اختیار کارکنان قرار می دهد تا هر زمان که حوصله کاری داشتند به کار بپردازند اضافه کار نیز نا محدود است و کسانی که توان اضافه کار را داشته باشند هر قدر که بخواهند از زمان به عنوان اضافه کار استفاده می نمایند در نتیجه کار سفارش شده را سریع تر تمام  می کنند و به کار سفارش شده بعدی می پردازند.کارکنان کار از راه دور ، کار فرمای خود هستند

 


   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


نظرسنجی

    آیا کار از راه دور (TeleWorking) بازدهی کار را بالا می برد ؟
آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :